U sklopu aktivnosti provođenja Projekta prekogranične saradnje u zaštiti od požara i vatrogastvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je promotivni materijal (brošuru i letak) pod nazivom “Kako postupiti u slučaju požara“ koji se može koristiti na području Federacije BiH. Brošura “Kako postupiti u slučaju požara“ (bosanski jezik)Letak “Kako […]

Read More

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 13.11.2014. godine, donijela je Odluku o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (V. broj 2003/2014 od 13.11.2014. godine), koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 95/14. Elektronsku verziju Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća […]

Read More