{loadposition like} Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016. godine, posjetili su predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Američke ambasade u BiH i tim evropske komande snaga SAD-a za procjenu projekata (457TH CIVIL AFFAIRS BATTALION). U sklopu ove posjete održan je sastanak na kome su predstavnici FUCZ, koji su učestvovali u provođenju projekta donacije […]

Read More

{loadposition like} Zadatak na deminiranju dijela vodovoda u naselju Hrasno sumnjive površine 1.097 m² izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Busovača B”. Nakon analize terena utvrđeno je da je prethodno deminiran dio oko tunela u kome je smješten vodovod. Zadatak obuhvata unutrašnji dio tunela dimenzija 18×200 m i dužine 618 m koji je […]

Read More

{loadposition like} Tema ovog sastanka bilo je uspostavljanje službenog kontakta između Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope i Federalne uprave civilne zaštite te definisanje najvećih prijetnji i rizika od katastrofa na nivou FBiH. Šef Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope, Arman Darbinyan sa predstavnicima FUCZ, razgovarao je i o opremljenosti vatrogasnih […]

Read More

{loadposition like} Jačanje saradnje institucija na svim nivoima u BiH u sektorima voda, zaštite i spašavanja te prostornog planiranja od suštinske je važnosti za smanjenje rizika od poplava, rečeno je na Okruglom stolu pod nazivom “Unapređenje saradnje između institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava u […]

Read More

{loadposition like} U Budvi je od 7. do 10. aprila održana “Međunarodna konferencija za odnose s javnošću u jugoistočnoj Evropi”, pod motom “Povezivanje u pokretu”. Ova konferencija održava se po 14. put i nadograđuje komunikacijske sadržaje u skladu sa trendovima i percepcijom profesije odnosa s javnošću. Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz različitih […]

Read More

{loadposition like} Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim […]

Read More

{loadposition like} Od 3. do 8. aprila 2016. godine na Bledu u Sloveniji održana je “Obuka rukovodećeg kadra u multinacionalnim ili višenacionalnim modulima civilne zaštite za spašavanje na vodi – IPA FLOODS LOT 1” tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi. U radnoj grupi su učestvovala 24 predstavnika Albanije, […]

Read More

{loadposition like} Od 4. do 8. aprila 2016. godine u Vyskovu (Češka Republika), u zajedničkom NATO HBRN centru i u organizaciji NATO-a, održan je kurs Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN).Ciljevi kursa su bili upoznavanje sa međunarodnim HBRN nastavnim planom i programom i unapređenje međusobne saradnje u HBRN akcijama. Predstavljena je i najsavremenija oprema i tehnike HBRN uzorkovanja, […]

Read More

{loadposition like} U aprilskom ispitnom roku, 02.04.2016. godine, u prostorijama Federalne uprave civilne zastite (FUCZ) i na poligonu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (PVJ KUCZKS), održan je pismeni, usmeni i praktični dio ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz […]

Read More